تقویم

روز جهانی کاهش بلایای طبیعی

۲۰ مهر ۱۳۹۸


روز جهانی دیابت

۲۳ مهر ۱۳۹۸هفته سلامت زنان

۲۴ مهر ۱۳۹۸


روز جهانی پوکی استخوان

۲۸ مهر ۱۳۹۸


روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت

۰۱ آبان ۱۳۹۸


روز جهانی سکته مغزی

۰۷ آبان ۱۳۹۸


روز جهانی رادیولوژی

۱۷ آبان ۱۳۹۸


روز حمایت از بیماران کلیوی

۲۵ آبان ۱۳۹۸


روز جهانی ایدز

۱۰ آذر ۱۳۹۸


روز جهانی معلولان

۱۲ آذر ۱۳۹۸


روز رابطان بهداشت

۱۴ آذر ۱۳۹۸


روز ملی ایمنی در برابر زلزله

۰۴ دی ۱۳۹۸


روز پرستار

۱۱ دی ۱۳۹۸


روز هوای پاک

۲۹ دی ۱۳۹۸


پویش ملی سرطان

۰۱ بهمن ۱۳۹۸


پویش ملی سرطان

۰۵ بهمن ۱۳۹۸


روز جهانی سرطان

۱۵ بهمن ۱۳۹۸


هفته ملی سلامت مردان

۰۱ اسفند ۱۳۹۸