شنبه 29 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت

فرآیند های حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک به شرح ذیل میباشند
  1- فرآیند ارائه خدمات به بیماران ESRD نیازمند به دیالیز

  2- فرآیند ارائه خدمات به بیماران ام . اس                   

  3- فرآیند ارائه خدمات به بیماران تالاسمی                 

  4- فرآیند ارائه خدمات به بیماران هموفیلی                

  5- فرآیند نظارت بر تعرفه ها                                    

  6- فرآیند نظارت بر موسسات و مطب ها                    

  7- فرآیند صدور پروانه فعالیت پیرادندانپزشکان             

  8- فرآیند تمدید پروانه فعالیت پیرادندانپزشکان             

  9- بازنگری فرآیند تمدید پروانه فعالیت موسسات پزشکی 

10- فرآیند تمدید پروانه فعالیت کمک دندانپزشکان و بهداران تجربی دندان

11- فرآیند مراقبت از مرگ مادر

12- فرآیند پی گیری مادران پر خطر مراجعه کننده به بیمارستان ها          

13- فرآیند اجرای برنامه سطح بندی خدمات درمان بستری                     

14- فرآیند صدور گواهینامه های ارزشیابی بیمارستانهای استان             

15- فرآیند اعزام مادران باردار (تا 42 روز بعد از زایمان) به کلیه مراکز آموزشی و یا درمانی دانشگاه                 

16- فرآیند پذیرش و بستری مادران باردار (تا 42 روز بعد از زایمان) به کلیه مراکز آموزشی و یا درمانی دانشگاه  

17- فرآیند جمع آوری آمار و اطلاعات (سزارین - زایمان طبیعی - موالید - مرگ نوزاد و ...)                 

18- فرآیند برگزاری کمیته های دانشگاهی (کمیته مرگ مادر و ارتقاء سلامت مادران)                      

19- فرآیند اجرای نظام مراقبت مرگ پری ناتال                  

20- فرآیند دریافت کارت درمانی از طریق سامانه سامد        

21- فرآیند اصلاحی صدور پروانه های موسسات پزشکی     

22- فرآیند صدور مجوز کار با اشعه موسسات تصویربرداری   

23- فرآیند درمان مصدومان ترافیکی                                

24- فرآیند بیماران: نیازمند، سوختگی، روانی ، غیرترافیکی

25- فرآیند توزیع پزشکان                                             

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved