شنبه 29 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


شنبه 18 آذر 1391 1-شیوه ثبت اطلاعات تولد دردفترزایمان به چه صورت میباشد؟

1-1 ثبت تولدهرماه باشماره 1 شروع و به آخرین شماره زایمان درآن ماه ختم میگردد ودرماه جدید مجددا ورود اطلاعات باشماره 1 شروع میگردد.

1-2 برای زایمان های چندقلویی ازیک شماره برای مادراستفاده میگردد امااطلاعات نوزادی به تعدادقل ها درچندردیف ثبت میگردد.

1-3 درپایان هرماه دفتربدون رها کردن ردیف های خالی با خط پایان بسته و بدون فاصله ثبت اطلاعات ماه جدید شروع میگردد.

1-4 درستون علت سزارین به هردلیلی که پزشک متخصص زنان برای سزارین درپرونده مادرثبت میکند به علت عنوان سزارین درنظرگرفته میشود.

1-5 درستون پیشرفت عملیات احیاء کارهایی همانند تامین گرمای مناسب-تمیزکردن راه هوایی و خشک کردن که به غلط روتین گشته اند دریک نوزادسالم باآپگار10/9 گام های نخستین احیاء به حساب نمی آید.

1-6 سرانجام مادری جهت مادرو نوزاد دو ساعت اول بعد اززایمان میباشد که درطی این دوساعت مادرو نوزاد به چه بخشی منتقل شده اند.

بیشتر
نسخه قابل چاپ


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved